Vormgeving/opmaak/fotografie kwartaalblad ‘Ruimtelijk’
Gemaakt op een Mac
Cover juni-nummer 2011
Cover maart-nummer 2011
WELKOMWELKOM.htmlWELKOM.htmlshapeimage_4_link_0
HISTORIEHISTORIE.htmlHISTORIE.htmlshapeimage_5_link_0
PORTFOLIOPORTFOLIO/PORTFOLIO.htmlPORTFOLIO/PORTFOLIO.htmlshapeimage_6_link_0
LINKSLINKS.htmlLINKS.htmlshapeimage_7_link_0
CONTACTCONTACT.htmlCONTACT.htmlshapeimage_8_link_0
Cover september-nummer 2011
Voor informatie over vormgeving en opmaak van brochures enz. 
bel: 06 53 11 96 15 of stuur een e-mail naar 
GrafischeAtelier Harry Segersmailto:rest.hase@home.nl?subject=onderwerp:shapeimage_10_link_0
Stichting Ruimte tijdens Open Monumentendag 
onder de pannen in 
de Ursulakapel
Cover december-nummer 2011
Cover maart-nummer 2012
Cover juni-nummer 2012
Cover september-nummer 2012
Cover december-nummer 2012
Cover maart-nummer 2013
Cover juni-nummer 2013
Cover september-nummer 2013
Ruimtelijk juni 2015, thema: Architectuurdag Roermond